دیدار سفرای کشورهای اروپایی از شهر ادیرنه

16 سفیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ادیرنه دیدن کردند

980540
دیدار سفرای کشورهای اروپایی از شهر ادیرنه

کریستیان برگر رئیس هیئت مذاکرکنندگان اتحادیه اروپا با ترکیه همراه با 16 سفیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ترکیه و خانواده هایشان در چارچوب برنامه " دیالوگ فرهنگی اتحادیه اروپا-ترکیه، همکاری فرامرزی" به شهر ادیرنه سفر کرده و از مکان های تاریخی و گردشگری این شهر بازدید به عمل آوردند. 

این هیئت با بازدید از اماکن مختلف تاریخی شهر، از مسجد سلیمیه نیز دیدن کرده و تحت تاثیر این شاهکار «معمار سینان» معمار معروف تُرک قرار گرفتند. 

کریستیان برگر پس از این گردش شهری در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه سفرای اروپایی در ترکیه هر شش ماه یک بار از یک منطقه تاریخی و توریستی دیدن می کنند اظهار داشت: "هدف اصلی این سفر اهمیت همکاری های فرامرزی برای ماست.


امسال «سال میراث فرهنگی» است و به همین دلیل از اماکن فرهنگی و تاریخی این شهر دیدن کردیم اما تنها به این بسنده نخواهیم کرد. ما برای محافظت از این ارزشهای فرهنگی تلاش کرده و از آن حمایت می کنیم."

گفتنی است هیئت مذکور در طول دو روز از مکان های مختلف ادیرنه دیدن کرده و روز سه شنبه نیز کنفرانس همکاری فرامرزی برگزار خواهد شد.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط