دستگیری 5 تروریست در استان شیرناک ترکیه

در شهرستان سیلوپی استان شیرناک ترکیه 5 تن از اعضای سازمان تروریستی پ ک ک دستگیر شدند

دستگیری 5 تروریست در استان شیرناک ترکیه

در شهرستان سیلوپی استان شیرناک ترکیه 5 تن از اعضای سازمان تروریستی پ ک ک دستگیر شدند.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی استانداری شیرناک، در پی دریافت گزارش مربوط به اینکه 5 تروریست به سیلوپی آمده و تسلیم خواهند شد، اکیپهای فرماندهی ژاندارمری استان عملیات ترتیب دادند.

درعملیات 5 تروریست منجمله یک زن دستگیر شدند.خبرهای مرتبط