ترکیه به مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی ادامه می دهد

گارد ساحلی ترکیه 42 مهاجر غیر قانونی تبعه سوریه را در سواحل استان مرسین دستگیر کرد.

ترکیه به مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی ادامه می دهد

استانداری مرسین در جنوب ترکیه اعلام کرد که نیروهای گارد ساحلی کشور 42 مهاجر غیر قانونی را در سواحل کازانلی دستگیر کرده‌اند.

این افراد که همگی تبعه سوریه بوده‌اند قصد داشتند تا با استفاده از قایق و از طریق راه‌های غیر قانونی از کشور خارج شوند.

در همین ارتباط یک شهروند سوری نیز به اتهام سازماندهی این مهاجرت غیر قانونی بازداشت شده‌ است.خبرهای مرتبط