نخست وزیر ترکیه: همه جهان و بشریت نیازمند صلح و حقانیت میباشند

بینالی ییلدیریم در مراسم افطاری که برای سفرا ترتیب داده شده بود، سخنرانی کرد

نخست وزیر ترکیه: همه جهان و بشریت نیازمند صلح و حقانیت میباشند

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، ابراز داشت که قتل عام وحشیانه انسانهای بی دفاع، رفتاری  خشونت آمیز میباشد.

نخست وزیر ترکیه و معاون حزب عدالت و توسعه ترکیه، طی سخنرانی اش در مراسم افطاری که برای سفرا ترتیب داده شده بود، اعلام داشت که همه جهان و بشریت نیازمند صلح و حقانیت میباشند.

ییلدیریم ضن ابراز اینکه جهان از نفرت، تبعیض، ترور، درگیریها برای رسیدن به قدرت و منافع، بسیار خسته شده است، اظهار داشت که اشتباهات چندین سال است که همچنان ادامه دارد و آینده بشریت را تهدید میکند.

وی با اشاره به اینکه اتحاد و تفکر مشابه کشورهای جهان درمقابل ترور سالیان سال است که به وقوع نمی پیوندد، گفت: "بسیاری از اوقات میان سازمانهای تروریستی تفاوت قائل میگردد. همه این رفتاریهای بد و غیر قابل درک، در نتیجه حسابهای ساده، به میان می آید. جهان توسعه یافته، متاسفانه در مقابل این تابلوی وحشیانه سکوت میکند. گاهی اوقات حتی مدیریتهای غیر مسئولانه، خود سبب این اشتباهات میگردد. کاملا واضح است که این روند، جهان را به سمتی درست هدایت نمیکند. این حقیقت را همه کشورها، حکومتها باید مشاهده کرده و بر اساس آن حرکت نمایند."

نخست وزیر ترکیه، اظهار داشت که در چهارچوب سیاست دوستی با همه کشورها، افزایش دوستی ها و کاهش دشمنیها، به فعالیت میپردازند و برای ایجاد صلح و امنیت برای بشریت راه دیگری جز این در میان نمیباشد.

ییلدیریم با تاکید بر اینکه سالهاست در منطقه شاهد تلخیها و ظلمهای بسیار هستیم، اظهار داشت ، به دلیل جنگی که در سوریه ادامه دارد، شهرها با خاک یکسان شده، انسانهای بسیاری کشته شده و میلیونها انسان مظلوم مجبور به ترک خانه و موطنشان شده اند.

وی همچنین اظهار داشت، ترکیه کشوری است که طی 7 سال اخیر در نتیجه جنگ داخلی سوریه، بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی افزود: "تصاویر وحشت در بیت المقدس، در مقابل چشمان همه ما و در مقابل جهان متمدن انجام شد. ظلم و ستم غیر انسانی اسرائیل که سالیان سال است ادامه دارد، متاسفانه پیش از آغاز رمضان نیز در مقابل چشم همگان جریان یافت. کشتار انسانهای بی دفاع و غیر مسلح، ظلم و وحشت است و آن را محکوم میکنیم. تصمیم حکومت امریکا مبنی بر انتقال سفارتش به بیت المقدس نیز اشتباه بزرگ دیگری است و در شدت گرفتن تنشها، سهم مهمی دارد."خبرهای مرتبط