وزیر حج و اوقاف افغانستان‎ با رئیس سازمان امور دینی ترکیه دیدار کرد

فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان‎ با علی ارباش، رئیس سازمان امور دینی ترکیه دیدار کرد.

وزیر حج و اوقاف افغانستان‎ با رئیس سازمان امور دینی ترکیه دیدار کرد

علی ارباش، رئیس سازمان امور دینی ترکیه در دیدار با فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان‎ و هیئت همراه وی در انکارا اظهار داشت: مردم افغانستان به دلیل حمایت از ترکیه در جریان جنگ استقلال جایگاه ویژه ای در قلب مردم دارند.

ارباش همچنین ضمن ابراز امیدواری برای اتحاد و پایداری همیشگی دو کشور گفت: اگر قلوب مومنان و مسلمانان یکی باشد فاصله ها اهمیتی ندارند به همین خاطر می گوییم که جغرافیای دل مهم است. افغانستان نیز یکی از مهم ترین کشورهای این جغرافیا است.

وی در ادامه تصریح کرد: سازمان امور دینی ترکیه به لحاظ سابقه 94 ساله خود از تبادل تجربه با افغانستان در زمینه آموزش دینی و امور حج حمایت می کند.

 

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط