مصاحبه اردوغان با کانال تلویزیونی بلومبرگ در مورد اقتصاد ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در زمینه سیاست ها پولی نقش موثرتری ایفا خواهد کرد

971241
مصاحبه اردوغان با کانال تلویزیونی بلومبرگ در مورد اقتصاد ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در زمینه سیاست ها پولی نقش موثرتری ایفا خواهد کرد.

اردوغان در چارچوب دیدارهایش در لندن در گفتگو با کانال تلویزیونی بلومبرگ، اقتصاد ترکیه و انتخابات 24 ژوئن را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس جمهوری طی سخنانی گفت: مردم در مورد سیاستهای پولی چه کسی را مسئول میدانند؟ از آنجایی که حساب آن را از رئیس جمهور خواهد پرسید، مجبوریم تا به عنوان رئیس جمهوری ظاهر شویم که نقش موثری در سیاستگذاری های پولی ایفا میکند.

اردوغان با اشاره به اینکه این تاثیرگذاری، تغییر بسیار مهمی به شمار میرود گفت: این ممکن است زمینه نارضایتی برخی را فراهم کند. ولی مجبوریم. کسی که دولت را اداره میکند موظف به پاسخ گویی به مردم است.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه ارتباطش با بانک مرکزی چگونه خواهد بود گفت: در حال حاضر با بانک مرکزی ارتباط داریم. از این پس نیز به همین منوال ادامه خواهد یافت. در اداره کشور تازه وارد نیستیم. این وظیفه را به تازگی بر عهده نگرفته ایم. 16 سال است که به طور مستمر این کشور را مدیریت میکنیم.

اردوغان با اشاره به اینکه به عنوان رئیس جمهور در زمینه سیاست ها پولی نقش موثرتری ایفا خواهد کرد گفت: اصول مدیریت سیاستهای پولی در سطح جهانی را در کشور ترکیه نیز به مورد اجرا گذاشته و خواهیم گذاشت.

اردوغان همچنین اظهار داشت، این رویکرد به همان شکلی که در اروپا و آمریکا هست در ترکیه نیز اجرا خواهد شد. چیزی که از جنبه آنها مشروع است از سوی ما نامشروع تلقی نخواهد شد. هرکس این موضوع را اینگونه بداند. گام های خود را در این راستا برخواهیم داشت. هرگز اجازه نخواهیم داد تا این کشور متضرر شود.خبرهای مرتبط