واکنش نخست وزیر ترکیه به کشتار فلسطینیان بی دفاع در جریان انتقال سفارتخانه آمریکا به قدس

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، در واکنش به شهادت تعداد زیادی از فلسطینیان در جریان انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به قدس گفت: "این یک قتل عام پست فطرتانه است، آن را به شدت محکوم میکنیم."

970732
واکنش نخست وزیر ترکیه به کشتار فلسطینیان بی دفاع در جریان انتقال سفارتخانه آمریکا به قدس

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، در واکنش به شهادت تعداد زیادی از فلسطینیان در جریان انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به قدس گفت: "این یک قتل عام پست فطرتانه است، آن را به شدت محکوم میکنیم."

نخست وزیر ترکیه در ادامه افزود: "آمریکا به مناسبت گشایش سفارتخانه اش در قدس با اسرائیل جشن میگیرد. پایکوبی میکند. در حالی که غیرنظامیان بدون سلاح و جوانانی که برای رساندن فریادهای خود به گوش جهانیان جهت نجات حقوق و استقلال و همچنین سرزمین های تحت اشغال شان، این حادثه را مورد اعتراض قرار میدهند، سربازان اسرائیلی بی رحمانه دهها فلسطینی مظلوم و بی دفاع را به شهادت میرسانند. نزدیک به دو هزار نفر زخمی شده اند. این یک قتل عام پست فطرتانه است و آن را به شدت محکوم میکنیم. "

نخست وزیر با اشاره به اینکه این موضوع یک تحریک آشکار و اقدامی در راستای نادیده گرفتن دولت فلسطین محسوب میشود گفت: "متاسفانه آمریکا با بی تفاوتی در کنار دولت اسرائیل که غیرنظامیان را قتل عام میکند جای گرفته و در این جرم بشری شریک شده است. به عنوان ترکیه یکبار دیگر این تصمیم را به شدت محکوم میکنیم. از نظر ما این تصمیم فاقد اعتبار است. میخواهیم که این موضع بدین شکل دانسته شود."

بینالی ییلدیریم با اشاره به اینکه این تحریک به مسائل موجود در منطقه دامن زده و تاثیر عمیق تری بر روی مسئله فلسطین خواهد گذاشت گفت: "ممکن است دیگر تامین صلح و ثبات در منطقه دشوارتر از این شود. از اینرو به عنوان ترکیه تا زمانیکه فلسطین به آزادی برسد در کنار برادرانمان جای خواهیم گرفت. "خبرهای مرتبط