وزیر اقتصاد ترکیه: به تجارت با ایران ادامه خواهیم داد

وزیر اقتصاد ترکیه خروج آمریکا از برجام را فرصتی برای ترکیه خوانده و گفت بر اساس تصمیم‌های سازمان ملل به تجارت با ایران ادامه خواهیم داد.

968677
وزیر اقتصاد ترکیه: به تجارت با ایران ادامه خواهیم داد

نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه با حضور در میز سردبیری خبرگزاری آناتولی در آنکارا درباره خروج آمریکا از برجام اظهار داشت: "این فرصتی برای ترکیه تلقی می‌شود. ما بر اساس تصمیم‌های سازمان ملل به تجارت با ایران ادامه خواهیم داد."

وی در ادامه تصریح کرد: ترکیه و ایران دو کشور دوست و برادر هستند. اگر ترکیه رشد کند، ایران نیز رشد خواهد کرد. همچنین در صورت رشد ایران، ترکیه نیز رشد خواهد یافت.

زیبکچی در خصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه در سال 2018 نیز گفت: انتظار می رود، رشد اقتصادی کشور در سطح 6 و بیشتر از آن قرار بگیرد.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط