ترکیه ادعاهای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را رد کرد

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه به این ادعاها بطور کتبی پاسخ داد

ترکیه  ادعاهای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را رد کرد

ترکیه به اظهارات زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیرامون تصمیم برگزاری انتخابات زود هنگام 24 ام ژوئن واکنش نشان داد. 

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه به سخنان زید رعد الحسین بطور کتبی پاسخ داده و گفت : باز کیسر عالی حقوق بشر از موضعی طرف گیرانه در مورد ترکیه پیروی کرد.

وی در این رابطه نوشت : این ادعاها  تصمیم برگزاری انتخابات از سوی مجلس ملی کبیر ترکیه که نماینده اراده مردم ترکیه است را زیر سوال برده و دخالت آشکار در امور داخلی یک کشور مستقل است. این اظهارات که کاملا با انگیزه های سیاسی بیان شده از نظر ما بدور از جدیت است. 

آکسوی با اشاره به اینکه تدابیر متخذه در دوره وضعیت فوق‌العاده در ترکیه فقط در قبال تروریست‌ها و گروه‌ها و افراد مرتبط با تروریسم اعمال می شود، تاکید کرد: "هیچ تدبیر برای محدود کردن حقوق و آزادی های شهروندان مان اتخاذ نشده است. وضعیت فوق‌العاده همچنین مانع برگزاری انتخابات دموکراتیک نیست. بطوریکه فرانسه نیز در دوره وضعیت فوق‌العاده انتخابات برگزار کرده است".

وی همچنین با بیان اینکه شفاف و عادل بودن انتخابات در ترکیه از جمله رفراندوم آوریل سال 2017 نیز با گزارش‌های ناظران بین‌المللی نیز تایید شده است، گفت:" می خواهیم به کمیسر عالی خاطر نشان کنیم که اجرای وضعیت فوق‌العاده یک اختیار واگذار شده توسط حقوق بین‌الملل به دولت‌ها است".

حامی آکسوی افزود : ترکیه بشکلی مناسب با تعهدات خود به همکاریهای لازمه با نهادهای بین المللی در طول روند برگزاری انتخابات زود هنگام 24 ام ژوئن ادامه خواهد داد. خبرهای مرتبط