"خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای نگران کننده است"

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشت: خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای نگران کننده است.

967577
"خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای نگران کننده است"

 

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در ارتباط با خروج آمریکا از برجام به خبرنگاران اظهار داشت: خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای نگران کننده است.

وی افزود:این اقدام خطر بروز بی ثباتی، تنش و درگیری های جدید در منطقه را به همراه دارد.

 کالین تصریح کرد: فسخ یک جانبه توافقی که در پی یک مذاکرات بلند مدت حاصل شده است، اعتبار آمریکا را متزلزل می کند.

کالین (در ارتباط با قبول درخواست پناهندگی نظامیان کودتاگر فراری از ترکیه به یونان) نیز گفت این یک مسئله بسیار اسفناک است.

 سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه ادامه داد: ما نمی خواهیم هیچ یک از کشورهای منطقه به سلاح هسته‌ ای دست یابند. عاری سازی منطقه از سلاح های هسته‌ای در اولویت ما است.

وی در ارتباط با فعالیت هایی که در فضای مجازی اخیرا ادامه دارد گفت: توسل به این نوع اقدامات در رسانه های اجتماعی بیهوده و بی نتیجه خواهد بود.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط