ییلدیریم: منطقه نیازمند رهبری ترکیه است

ییلدیریم در 61-امین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه بانکهای ترکیه در استانبول سخنانی ایراد کرد

ییلدیریم: منطقه نیازمند رهبری ترکیه است

بنعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه اظهار داشت، منطقه نیازمند رهبری ترکیه است. 

ییلدیریم در 61-امین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه بانکهای ترکیه در استانبول سخنانی ایراد کرد. 

ییلدیریم اظهار با اشاره به امنیت مرزی ترکیه اظهار داشت: "امروز ترکیه نه تنها در داخل مرزهایش بلکه در آنسوی مرزهایش نیز برای تامین امنیت و ملتش هر تصمیمی می گیرد، زیرا در کشور امنیت و ثبات برقرار است." 

بنعلی ییلدیریم با جلب دقت به اینکه با نزدیک شدن انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس در 24 ژوئن، عملیات روانی بر روی ترکیه نیز در حال افزایش است، تصریح کرد: "این روزها عملیات روانی ادامه دارد. این وضعیت تا انتخابات نیز اوج خواهد گرفت. معلوم است که در تلاش ایجاد علامت سوال بر روی اقتصاد ترکیه و شهروندان هستند. شهروندانمان بر آنچه که اتفاق می افتد واقف هستند."

ییلدیریم با تاکید بر اینکه منطقه نیازمند رهبری قدرتمند ترکیه است افزود: "منطقه مان منطقه ای ریسک دار است. ریسک های ژئوپولتیک مان به پایان نرسیده و ادامه دارد. در راستای شکل دهی به نقشه منطقه فعالیت ها و پروژه های مهمی در دست است. ما به یک وجب خاک هیچ کشوری چشم ندوخته ایم. ولی وظیفه ای سنگین و مهم چون حفاظت از تمامیت ارضی کشور، اتحاد و همبستگی ملت و امنیت مرزی مان داریم. از اینرو نمی توانیم در برابر حوادث و اتفاقات بی تفاوت بمانیم. در برابر حوادثی که در منطقه اتفاق می افتد، نمی توانیم تنها نظاره گر باشیم. در عین حال باید کشور تعیین کننده نقشه راه در منطقه نیز باشیم." 

 

 خبرهای مرتبط