واکنش ارکان دولتی ترکیه به درخواست احمقانه نویسندگان و سیاستمداران فرانسوی

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که کتاب مقدس قرآن کریم تا قیامت تحت حفاظت قرار خواهد گرفت.

واکنش ارکان دولتی ترکیه به درخواست احمقانه نویسندگان و سیاستمداران فرانسوی

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که کتاب مقدس قرآن کریم تا قیامت تحت حفاظت قرار خواهد گرفت.

300 نویسنده و سیاستمدار در فرانسه، درخواستی را مطرح کردند که منجر به واکنش مقامات آنکارا گردید.

این اشخاص که نام نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه نیز در بین آنها به چشم میخورد، با ادعای ترویج خشونت و یهودی ستیزی، خواستار حذف برخی از آیات قرآن کریم شدند.

ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه به این درخواست واکنش نشان داد.

کالین، با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: قرآن کریم پازل کسی نیست. کتاب مقدس ماست. همانطور که وحی شده است، تا قیامت نیز تحت محافظت قرار خواهد گرفت. یهودی ستیزی یک ایدئولوژی نفرت انگیز است که در اروپا به وجود آمده. غربی هایی که در تلاش حل این مسئله هستند، باید منابع خود را زیر سوال ببرند. این یک جهالت و حماقت در دنیای مدرن به شمار میرود.

بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر نیز با انتشار یک پیام توییتری در رابطه با این موضوع نوشت: " 300 نویسنده و سیاستمدار فرانسوی منجمله رئیس جمهوری سابق فرانسه که یکی از دشمنان ازلی اسلام است، با افترای ترویج خشونت و یهودی ستیزی خواستار حذف برخی از آیات قرآن کریم شده اند. اینها بی عقلان و نادان های قرن بیست و یکم هستند. آنها ابوجهل این قرن به شمار میروند. آنها ورژن غربی داعش هستند."

بوزداغ همچنین گفت: نه تنها سارکوزی حتی اگر همه دشمنان اسلام یک جا جمع شوند، قادر به نوشتن حتی یک سوره و یا آیتی مشابه قرآن نخواهند شد. آنها هرگز قادر به تغییر آن نخواهند بود.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در رابطه با درخواست برخی از نویسندگان و سیاستمداران فرانسوی مبنی بر حذف برخی از آیات قرآن کریم گفت: این نشانگر ارتجاع فکری و وضعیتی است که نژاد پرستی و اسلام ستیزی دچار آن شده. دیگر از حد و مرز خود فراتر رفته اند. وقتی این سخنان را به زبان می آورند چه اتفاقی می افتد؟ مساجد در اروپا هدف حمله قرار میگیرند.

چاووش اوغلو همچنین اظهار داشت، در طول تاریخ شما به یهودیان ظلم کردید. در طول تاریخ، این عثمانی، جمهوری ترکیه و مسلمانان بودند که از یهودیان حمایت کردند.

وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت: ما یهودی ستیزی نداریم. این مغایر با اعتقاد، دین و قرآن ماست. امروز نژاد پرستی عدم مسامحه، مهاجر ستیزی و غیرخودی را دشمن فرض کردن در اروپا، به اوج رسیده است. احزاب نژاد پرست افرایش یافته است. ابتدا اینها را باید متوقف کنند. از کدام آزادی سخن میگویند. آنها به چه کسی درس میدهند.   

نومان کورتولموش وزیر فرهنگ و گردشگری نیز در واکنش به درخواست چند نویسنده و سیاستمدار فرانسوی اقدام آنان را وحشی گری و انحراف خواند.

کورتولموش با انتشار یک پیام توییتری مورد اتهام قرار داده شدن منسوبین دین والای اسلام که نامش صلح بوده و کتاب مقدس آن قرآن کریم تنها منبع حقیقت میباشد، در راه حساب های سیاسی پست و کوته فکرانه را به شدت محکوم میکنیم.خبرهای مرتبط