بیانیه وزارت کشور ترکیه در مورد عملیات ضد تروریستی در سطح کشور

بموجب این بیانیه در عملیات ضد تروریستی 23 تروریست از قدرت عمل ساقط شده است

بیانیه وزارت کشور ترکیه در مورد عملیات ضد تروریستی در سطح کشور

در عملیات ضد تروریستی ترتیب یافته بین روزهای 23 ام الی 30 ام آوریل در سطح کشور 23 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

در اطلاعیه صادره از سوی وزارت کشور اعلام گردید : در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه بین روزهای 23 ام الی 30 ام آوریل 1692 تروریست از قدرت عمل ساقط شده است.

ازعملیات زمینی نیروهای ویژه ژاندارمری، نیروهای ویژه پلیس و نیروهای کماندویی وابسته به ژاندارمری ترکیه ؛ نیروی هوایی وابسته به ارتش ترکیه نیز حمایت کردند.

در نتیجه این عملیات 23 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند از این تعداد 8 تروریست به هلاکت رسیده، 7 تروریست دستگیر شده و 8 تروریست نیز تسلیم گردید.

در اطلاعیه وزارت کشور ترکیه آمده است : در عملیات های ضد تروریستی 130 تروریست بعلت ارتباط با سازمان تروریستی " پ ک ک " ، 489 تروریست بعلت ارتباط با ساختار موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن، 50 تروریست که با سازمان تروریستی داعش ارتباط داشته اند و 46 نفر نیز بدلیل ارتباط با سازمانهای چپ افراطی تحت نظر قرار گرفتند.

در اطلاعیه مذکور ضمن اشاره به آغاز تحقیقات در مورد 406 نفر بدلیل بیان اظهارات انزجار آمیز و تبلیغ سازمان های تروریستی در حساب های خود در شبکه های اجتماعی آمده است : در نتیجه تحقیقات بعمل آمده در مورد 226 نفر امور قانونی آغاز شده است.خبرهای مرتبط