انتقاد وزیر کشور ترکیه از غرب در رابطه با مسئله تروریزم

سلیمان سویلو: "نباید تروریست‌ها را به تروریست من و تروریست تو تقسیم کرد"

انتقاد وزیر کشور ترکیه از غرب در رابطه با مسئله تروریزم

سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه طی سخنرانی در کنفرانس بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در پاریس، پایتخت فرانسه گفت: "اگر در تعریف تروریسم هنوز هم تعبیر تروریست من و تروریست تو وجود داشته باشد، البته که نمی توان ‌(در مبارزه با تروریسم) پیشرفت کرد".

سویلو در سخنرانی خود در این کنفرانس با بیان اینکه تجربه کلی ترکیه را نمی توان در یک سخنرانی توضیح داد، اظهار داشت که بزرگترین نقص در مبارزه با ترویسم عدم توجه کشورها به یکدیگر است.

وی افزود: "حال آنکه گروه‌های تروریستی بیشتر از ما صحبت می کنند و بیشتر از ما با یک‌دیگر و جهان معاصر در تماس هستند. به عنوان مثال یک فرانسوی و انگلیسی می توانند در صف داعش یا پ.ی.د به راحتی کار کنند".

وزیر کشور ترکیه همچنین با اشاره به اینکه در این اجلاس، تامین مالی گروه‌های تروریستی داعش و القاعده مورد بحث قرار گرفته است، تاکید کرد که خطر گروه‌های تروریستی پ.ک.ک و شاخه‌های جدید آن پ.ی.د و ی.پ.گ که ترکیه سال‌هاست با آنها مبارزه می کند، درک نشده و همچنین گروه تروریستی فتو نیز مورد بحث قرار نگرفته است.خبرهای مرتبط