تماسهای نیهات زیبکچی در روسیه

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه بمنظور بررسی روابط تجاری و اقتصادی دیداری از روسیه بعمل آورد

957715
تماسهای نیهات زیبکچی در روسیه

 

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه بمنظور بررسی روابط تجاری و اقتصادی دیداری از روسیه بعمل آورد.

زیبکچی دیروز در مسکو با آلکساندر نوواک وزیر انرژی و رئیس همردیف کمیسیون بین حکومتهای ترک و روس و آلکساندر تکاچف وزیر کشاورزی روسیه دیدار و گفتگو کرد.

زیبکچی که در دیدار با نوواک روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور را مورد بررسی قرار داد، اظهار داشت، در مذاکرات جنبه های مثبت روابط فی مابین مور بحث و تبادل نظر قرار داده شده و در زمینه ادامه قاطعانه فعالیتهای ذیربط با حل مسائل توافق حاصل گردید.

نیهات زیبکچی در مذاکره با تکاچف نیز مراحل همکاری در عرصه کشاورزی را مورد بررسی قرار داد.خبرهای مرتبط