خبر فوری- ییلدیریم: شورای اروپا بهتر است به کار خود برسد

نخست وزیر ترکیه گفت: مجلس پارلمانی شورای اروپا بهتر است به کار خود برسد

957955
خبر فوری- ییلدیریم: شورای اروپا بهتر است به کار خود برسد

بنعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: مجلس پارلمانی شورای اروپا بهتر است به کار خود برسد. خبرهای مرتبط