ظرف هفته گذشته 42 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

درعملیات یک هفته اخیر نیروهای امنیتی ترکیه علیه سازمان تروریستی پ.ک.ک در داخل کشور 42 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

957112
ظرف هفته گذشته 42 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

درعملیات یک هفته اخیر نیروهای امنیتی ترکیه علیه سازمان تروریستی پ.ک.ک در داخل کشور 42 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

وزارت کشور با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، در عملیاتهایی که در روزهای 16 الی 23 آوریل ترتیب یافت، سه مقام به اصطلاح عالیرتبه سازمان تروریستی بهلاکت رسیدند.

در چهارچوب عملیاتها، 131 نفر مرتبط با سازمان تروریستی پ ک ک، 532 نفر مرتبط با سازمان تروریستی فتو، 47 نفر مرتبط با داعش و 12 نفر مظنون به ارتباط با سازمانهای چپگرا تحت نظر قرار داده شدند.  خبرهای مرتبط