شهادت سه سرباز ترکیه در شرناک

در نتیجه حمله تروریست های پ ک ک به قرارگاه کویوتپه در بسته لر-دره لر در شرناک، سه سرباز به شهادت رسید

شهادت سه سرباز ترکیه در شرناک

در نتیجه حمله تروریست های پ ک ک به قرارگاه کویوتپه در بسته لر-دره لر در شرناک، سه سرباز به شهادت رسید. 

در این درگیری سه سرباز نیز مجروح شد. 

برای دستگیری تروریست ها عملیات در منطقه آغاز شد. 

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد، در عملیات های امنیتی طی یک هفته اخیر در سطح کشور، 38 تروریست از قدرت عمل ساقط شده است. خبرهای مرتبط