ارسال مختاران (کدخدایان) ترکیه به گردشهای خارج از کشور

50 مختار (کدخدا) از 5 شهر مختلف ترکیه، به منطقه اندولوس اسپانیا خواهند رفت

ارسال مختاران (کدخدایان) ترکیه به گردشهای خارج از کشور

پس از دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، وزارت کشور ترکیه، فردا مختارانی از 5 شهر ترکیه را به منطقه اندولوس اسپانیا میفرستد.

رئیس جمهور ترکیه به اهمیت بازدید مختاران از فرهنگهای مختلف اشاره کرده بود.

وزارت کشور نیز در همین چهارچوب، گردشهای خارج از کشور را برنامه ریزی کرد.

ابتدا 50 مختار از شهرهای بولو، چاناک کاله، ارزینجان، استانبول و ترابزون فردا از اماکن تاریخی و توریستی اندولوس دیدن خواهند کرد.

آنها از مسجد کورتوبا، کاخ الهمرا، مرکز شهر قدیمی و اماکن تاریخی و توریستی اندولوس دیدن خواهند کرد.

گفتنی است وزارت کشور ترکیه، مختاران را به شکل گروهی به گردشهای خارج از کشور خواهد فرستاد.

همه مصارف این گردشها، بر عهده شرکتهای اسپانسر خواهد بود.خبرهای مرتبط