ستاد کل ارتش ترکیه از یگان های مرزی ترکیه در ختای بازدید کرد

یاشار گولر و حسن کوچک آکیوز فرماندهان نیروی زمینی و هوایی ارتش ترکیه ژنرال آکار را در سفر را همراهی کردند

ستاد کل ارتش ترکیه از یگان های مرزی ترکیه در ختای بازدید کرد

بنا به اعلام ستاد مشترک ارتش ترکیه، ژنرال خلوصی آکار، از یگان‌های نظامی کشور در استان ختای بازدید کرد.

یاشار گولر و حسن کوچک آکیوز فرماندهان نیروی زمینی و هوایی ارتش ترکیه ژنرال آکار را در سفر را همراهی کردند.خبرهای مرتبط