سفر قریب الوقوع مقام ارشد وزارت امور خارجه ترکیه به آمریکا

امید یالچین مستشار وزارت امور خارجه ترکیه روز 30 ام ماه می از آمریکا دیدار کاری بعمل خواهد آورد

سفر قریب الوقوع مقام ارشد وزارت امور خارجه ترکیه به آمریکا

امید یالچین مستشار وزارت امور خارجه ترکیه روز 30 ام ماه می از آمریکا دیدار کاری بعمل خواهد آورد.

در اطلاعیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه گفته شد : یالچین در مذاکراتی که با " John J. Sullivan " معاون وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن بعمل خواهد آورد، روابط ترکیه و آمریکا و موضوعات منطقه ایی و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

انتظار می رود در این مذاکرات نتایج نشست های گروههای کاری که روزهای 8 ام و 9 ام ماه مارس در واشنگتن ترتیب یافت، مورد ارزیابی قرار گیرد.خبرهای مرتبط