پاسخ اردوغان به سوالات روزنامه نگاران در حین بازگشت از اجلاس سران اتحادیه اروپا و ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حین بازگشت از اجلاس سران ترکیه و اتحادیه اروپا در بلغارستان در هواپیما به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد

939215
پاسخ اردوغان به سوالات روزنامه نگاران در حین بازگشت از اجلاس سران اتحادیه اروپا و ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حین بازگشت از اجلاس سران ترکیه و اتحادیه اروپا در بلغارستان در هواپیما به سوالات روزنامه نگاران پاسخ داد.

اردوغان اعلام کرد : در رابطه با عاقبت دو سرباز یونانی که با عبور از مرز وارد ترکیه شده و از سوی مرزبانان دستگیر شدند، دستگاه قضایی کشورمان تصمیم گیری خواهد کرد.

رئیس جمهوری ترکیه ضمن اشاره به اینکه وضعیت دو سرباز بازداشتی یونانی در اجلاس وارنا نیز مطرح گردید گفت : در اجلاس یادآوری کردیم که این موضوع به دستگاه قضایی کشور محول شده است. به من گفتند شما یک رئیس جمهور بزرگ و با نفوذ هستید ، دستور دهید تا آزادشان کنند. در جواب گفتم من از عدالت و دادگری بزرگتر نیستم. بایستی به انتظار تصمیم دستگاه قضایی نشست.

اردوغان در ادامه افزود : وقتی می بینید روی این مسئله چقدر حساسیت نشان می دهند پیش خود فکر می کنید که عدم توجه و اهمیت به اعاده فراریان کودتاگر در پی کودتای نافرجام ساختار موازی سازمان تروریستی فتو در ترکیه  به یونان ، در مقایسه با این حادثه تا چه حدی با حقانیت و عدالت مغایرت دارد.

رئیس جمهوری ترکیه چنین گفت : ما البته که بین دو حادثه ارتباط برقرار نمی کنیم ولی برخی از کودتاگران که بر علیه کشور ما دست به کودتا زدند، هنوز هم در یونان هستند . عیلرغم درخواست اعاده آنها هنوز این افراد را به اعاده نکرده اند. کسانی که در قبال این حادثه سکوت اختیار کرده اند از آزادی فوری دو سرباز بازداشتی یونانی در ترکیه دم می زنند.

رجب طیب اردوغان به سخنان خود چنین ادامه داد : اتحادیه اروپا بجای انتقادات ناحقانه از ترکیه و اعمال سیاست های دو گانه بهتر است که موضعی سازنده در پیش گیرد که این هم موجب بهبودی روابط فی مابین شده و هم کارها را آسان خواهد کرد. ما به اهمیت باز گذاشته شدن راههای دیالوگ تاکید کرده و همه با هم در این زمینه توافق حاصل کردیم.

رئیس جمهوری ترکیه در رابطه با سوالاتی پیرامون مداخله نظامی احتمالی در منطقه سنجار عراق نیز گفت : حکومت عراق اعلام کرده است که عملیات نظامی لازمه در منطقه سنجار را از چند جبهه آغاز کرده و این عملیات ادامه دارد. اگر که منطقه سنجار از تروریستها پاکسازی می شود خیلی عالیه . ولی اگر نتوانند منطقه را پاکسازی کنند ما به منطقه سنجار که در 60 کیلومتری ترکیه قرار دارد، عملیات نظامی ترتیب خواهیم داد.

اردوغان در رابطه با نقشه راهی که در منطقه تل رفعت سوریه در پیش گرفته خواهد شد تاکید کرد اینها موضوعاتی نیستند که بتوانیم از قبل پیرامون آنها سخن بگوئیم. اگر قرار باشد به آن منطقه وارد شویم ، بی خبر و به یکباره در آنجا حضور می یابیم. ارائه تاریخ و نقشه راه آن موجب هوشیاری دشمن می شود که این کار درستی نیست.

رئیس جمهوری ترکیه در رابطه با بحران ناشی از أمور تجسس و استخراج منابع گاز طبیعی در دریای مدیترانه شرقی نیز تاکید کرد : گام پس نهادن ترکیه از موضع خود در مورد منابع هیدروکربن در منطقه مورد بحث نیست.

رجب طیب اردوغان ضمن اشاره به اینکه ترکهای قبرسی نیز در راستای قوانین بین المللی در منابع نفت و گاز طبیعی موجود در آن مناطق دارای حق و حقوقی هستند اظهار داشت : هر دو طرف نیز بایستی در جزیره قبرس دارای حقوق مساوی باشند. ولی چه حاصل که طرف یونانی تبار قبرس به دنبال اهداف دیگری است. آنها می گویند ما به هر شرکتی که بخواهیم می توانیم وظیفه تجسس و استخراج منابع در مدیترانه شرقی را محول کنیم. حال آنکه ما هم می گوئیم که طرفین شمالی و جنوبی جزیره گردهم آیند و این تصمیم را مشترکا اتخاذ کنند. زیرا این لازمه حقوق بین المللی است. نمی توان گفت که اتحادیه اروپا در این زمینه بی طرف عمل می کند.خبرهای مرتبط