سیگمار گابریل عملیات نظامی شاخه زیتون ترکیه در عفرین را مورد ارزیابی قرار داد

مقاله وزیر امور خارجه پیشین آلمان در روزنامه "Der Tagesspiegel"

سیگمار گابریل عملیات نظامی شاخه زیتون ترکیه در عفرین را مورد ارزیابی قرار داد

سیگمار گابریل وزیر أمور خارجه پیشین آلمان در مقاله ایی که در روزنامه  "Der Tagesspiegel" تحت عنوان " ترکیه و غرب پس از عملیات عفرین ـ عفرین پیامی است به آمریکا " انتشار یافت، چنین نوشت : ترکیه با عملیات نظامی شاخه زیتون در منطقه عفرین این پیام را داده است که در منطقه صاحب سخن بوده و به هیچ ساختار تحت کنترل اکراد در منطقه اجازه نخواهد داد.

گابریل در ادامه مقاله خود چنین نوشت : ترکیه برای دادن این پیام به آمریکا به سوریه نیروی زمینی اعزام کرده و با حدود نیمی از نیروی هوایی خود به یکی از بزرگترین عملیات هوایی تاریخ خود رقم زده است. ترکیه برای عملیاتی که به منطقه اکراد در سوریه ترتیب داده ، آماده پرداخت کردن تاوان سنگینی است. دیگر نمی خواهد به غرب وابسته شود.

وزیر امور خارجه پیشین آلمان در این مقاله خود تاکید کرد : مداخله نظامی در عفرین پیامی واضح و آشکار به آمریکاست. نظمی که بعد از جنگ در سوریه برقرار خواهد شد، نبایستی بدون تایید ترکیه برقرار شود. زیرا تاسیس ساختاری تحت کنترل اکراد در منطقه از سوی ترکیه غیر قابل قبول است. فعالیت سازمانهای " ی پ گ " و " پ ی د " ادامه سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " در سوریه نه تنها در آمریکا بلکه در کشورهای اروپایی نیز بعنوان یک سازمان تروریستی منع نشده است ولی ترکیه و بسیاری از ناظران بین المللی بر این نظرند که این تفکیک بین " پ ک ک " و " پ ی د – ی پ گ " بشکلی ساختگی ایجاد شده است.

سیگمار گابریل ضمن اشاره به اینکه نزدیکی بین سازمانهای تروریستی " پ ک ک " و " ی پ گ " تنها عبارت از روابط ایدئولوژیکی و سمبلیک نمی باشد تاکید کرد : "  ی پ گ " و " پ ی د " تحت رهبری استراتژیکی " پ ک ک " قرار داشته ولی بایستی تخمین زد که دارای آزادی عملیاتی نسبتا بزرگی هستند.

وزیر امور خارجه پیشین آلمان ضمن تاکید بر اینکه آمریکا در مبارزه با سازمان تروریستی داعش عناصر " ی پ گ " و " پ ی د " را مسلح کرده و با دادن اجازه به تشکیل یک ساختار کرد در شمال سوریه ترکیه را تحریک کرده است اظهار داشت : قبول این وضعیت از سوی آنکارا غیر ممکن است و به همین علت مبارزه نظامی اش ادامه خواهد یافت.

سیگمار گابریل افزود : ترکیه نمی خواهد به غرب وابسته شود به همین علت از بروز یک نتیجه ژئو پلیتیک احتمالی با آمریکا نیز هراسی ندارد.

وی ضمن یادآوری اینکه آمریکا اختلافات اش با ترکیه را قابل کنترل مشاهده کرده و یا اینکه اهمیت ژئوپلیتیکی  ترکیه را نادیده می گیرد گفت : شاید اولین تخمین اشتباه باشد، دومین تخمین نیز نتایج فلاکت باری به همراه خواهد داشت بویژه برای ما اروپایی ها.

گابریل افزود : برای عدم بروز نتایج ناخوشایند تمامی کشورهای اروپایی در زمینه روابط با اروپا بایستی استراتژی جدیدی در پیش بگیرند. ترکیه هرگز به تشکیل یک دولت کرد با تامین برتری سازمانهای تروریستی اجازه نخواهد داد. و در صورت لزوم با نادیده گرفتن روسیه، ایران و سوریه به مبارزه با این سازمانهای تروریستی ادامه خواهد داد.

وی ضمن اشاره به اینکه این مبارزه به نفع حکومت های مسکو و دمشق خواهد بود گفت : به همین ما با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی ترکیه بایستی حافظ منافع خود باشیم.خبرهای مرتبط