رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، ضامن تداوم مذاکرات با ترکیه

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا: مذاکرات ادامه خواهد داشت حتی اگر امروز کسانی هستند که مخالف آن را ابراز میکنند.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، ضامن تداوم مذاکرات با ترکیه

ژان کلود یانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ابراز داشت که  ضامن تداوم مذاکرات با ترکیه میباشد.

یانکر در جلسه مطبوعاتی که پس از اتمام اجلاس ترکیه - اتحادیه اروپا در شهر وارنای بلغارستان برگزار گردید، سخنرانی کرد.

وی با اشاره به روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا، گفت: "باید به مسائلی که ما را به یکدیگر نزدیک میکند، بپردازیم. در اصل دارای منافع و دشواریهای مشترک هستیم و باید به همراه هم پاسخی برای این مسائل بیابیم. در خصوص مسائل امنیتی، دارای منافع ژئواستراتژیکی مشترکی میباشیم. مذاکرات ادامه خواهد داشت حتی اگر امروز کسانی هستند که مخالف آن را ابراز میکنند. من ضامن تداوم مذاکرات هستم."

دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز ابراز داشت که از همه فعالیتهای ترکیه در خصوص پناهجویان، قدردانی میکنیم. 

تاسک ابراز داشت، روابط خوب میان ترکیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یکی از ابعاد مهم در روند عضویت ترکیه در اتحادیه را تشکیل میدهد.

بویکو بوریسوو نخست وزیر بلغارستان نیز ابراز داشت: "تا پایان ماه ژوئن، بر اساس تحولاتی که به میان می آید، باز هم گرد هم خواهیم آمد."خبرهای مرتبط