تبلیغات سوء تروریست ها علیه ترکیه و نسبت دادن تصویر غارت رقه توسط داعش به عفرین

حامیان گروههای تروریستی در ادامه دروغ پردازی های خود با بازنشر تصویری از شهر رقه چنان وانمود کردند که این عکس به عفرین تعلق دارد

تبلیغات سوء تروریست ها علیه ترکیه و نسبت دادن تصویر غارت رقه توسط داعش به عفرین

حامیان گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ، با انتشار عکس های غیرمرتبط سعی در جلوه دادن آنها به عنوان تصاویر عفرین هستند. در یکی از آنها، تروریست ها با بازنشر عکسی با عنوان "اینجا اعزاز. تروریست ها اشیا دزدیده شده از عفرین را می فروشند" تصویری را پخش کرده اند که در اصل مربوط به سال 2015 است و در آن تروریست های داعشی اشیا غارت شده از رقه را در بازار این شهر می فروشند.

صفحات حامیان تروریست ها، با شروع عملیات شاخه زیتون توسط نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه بارها اقدام به این قبیل سیاه نمایی ها و دروغ پردازی ها کرده اند.خبرهای مرتبط