تعداد مهاجرین به جزایر یونان از 7000 تن در روز به 43 تن کاهش یافت

از اتحادیه اروپا انتظار داریم در زمینه تعهدات خود در قبال ترکیه منجمله سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه به اروپا و نیز به روز رسانی اتحادیه گمرکی خود با ترکیه اقدامات لازم را بعمل آورد

932674
تعداد مهاجرین به جزایر یونان از 7000 تن در روز به 43 تن کاهش یافت

وزارت اتحادیه اروپای ترکیه به مناسبت دومین سالگرد تفاهم نامه 18 مارس که یکی از مهمترین قراردادهای چندبعدی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در زمینه  مهاجرت می باشد، بیانیه ای صادر کرد.

در بیانیه منتشره در حساب توییتر این وزارتخانه چنین آمده است: "در نتیجه امضای قرارداد 18 مارس نه تنها از موج مهاجرتهای نامنظم به اروپا که اروپا را با یک بحران هویتی مواجه می کند، جلوگیری کرد، بلکه تا حد زیادی از تعداد مرگ و میر مهاجران در جاده ها نیز کاست. در نتیجه قرارداد 18 مارس تعداد مهاجرین از ترکیه به جزایر یونان که در ماه اکتبر 2015 روزانه 7000 تن بود، به 43 مورد کاهش یافت.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه در سایه اجرای تصمیمات اتخاذی در این اجلاس راهی امن و قانونی برای مهاجران بوجود آمده است، تاکید شده است که ترکیه با وفاداری به وعده هایی که در 18 مارس داده، مسئولیت های خود را به انجام رسانده است. انتظار داریم برنامه اسکان مجدد و داوطلبانه مهاجران سوریه که موجلات مسافرت قانونی شهروندان ترکیه را فراهم خواهد کرد، هر چه زودتراجرا شود.

در این بیانیه با ارزیابی مثبت گامهای برداشته شده در زمینه تامین امکانات مالی پناهندگان، تاکید شده است که این گامها کافی نبوده و سریع هم نیستند، همچنین از اتحادیه اروپا انتظار داریم که در زمینه تعهدات خود در قبال ترکیه منجمله سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه به اروپا و نیز به روز رسانی اتحادیه گمرکی خود با ترکیه اقدامات لازم را بعمل آورد.خبرهای مرتبط