تی آر تی لیست اسامی تروریست های ی پ گ / پ ک ک را بدست آورد

پیوند بین سازمان تروریستی پ ک ک با پ ی د- ی پ گ شاخه این سازمان تروریستی در سوریه به اثبات رسید

تی آر تی لیست اسامی تروریست های ی پ گ / پ ک ک را بدست آورد

پیوند بین سازمان تروریستی پ ک ک با پ ی د- ی پ گ شاخه این سازمان تروریستی در سوریه به اثبات رسید. 

سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه تی آر تی، لیست متعلق به تروریست های ی پ گ- پ ک ک در شهرستان عفرین سوریه را بدست آورد. 

در این لیست که در یکی از پناهگاه های متعلق به تروریست ها که منهدم شده پیدا شد، اسامی و کشورهایی که تروریست ها آمده اند نوشته شده است. 

اکثر این تروریست ها که از کشورهای اروپایی هستند، با نام پ ک ک ثبت شده اند. 

در لیست مذکور که در اردوگاه به اصطلاح آموزشی نیروهای ویژه پ ک ک/ پ ی د - ی پ گ پیدا شده، اسامی تروریست هایی که از آلمان، دانمارک، یونان، لبنان و امارات متحده عربی به منطقه رفته اند درج شده است. 

کثرت تروریست هایی که از کشورهای اروپایی به منطقه رفته اند در این لیست جلب توجه می کند. 

در این لیست که اسم چندین زن نیز وجود دارد، در مقابل اسامی تروریستها وضعیت تاهل و تجردشان نیز قید شده است. 

با این لیست بار دیگر پیوند بین پ ی د- ی پ گ با پ ک ک به وضوح آشکار می شود. 

 

 خبرهای مرتبط