اجساد قربانیان سقوط هواپیمای ترکیه ای در ایران به استانبول منتقل شد

اجساد ده نفری که در جریان سقوط جت شخصی ترکیه ای در منطقه هلن چهارمحال و بختیاری کشته شده بودند، به استانبول منتقل شد.

اجساد قربانیان سقوط هواپیمای ترکیه ای در ایران به استانبول منتقل شد

اجساد ده نفری که در جریان سقوط جت شخصی ترکیه ای در منطقه هلن چهارمحال و بختیاری کشته شده بودند، به استانبول منتقل شد.

این اجساد پس از تحویل گرفته شدن از هواپیمای حمل و نقل نظامی، جهت تشخیص هویت به پزشکی قانونی فرستاده شد.   

اجساد منتقل شده به استانبول به مینا باشاران، سینم آکای، جاسمین بارو سیلونی، بورجو گون دوغان، لیانا هانانل، عایشه آند، اصلی گول ازمیرلی، زینب جشگون، ملیکه قوت و ادا اوسلو تعلق داشته و امور مربوط به انتقال جسد بریل گبش خلبان این جت هنوز در ایران ادامه دارد.

خانواده های این قربانیان که در پی این سانحه به ایران سفر کرده بودند، به استانبول بازگشتند.

در این میان، فعالیتهای رمزگشایی جعبه سیاه این هواپیما و ارزیابی داده ها جهت مشخص شدن علت سقوط این جت در ایران توسط وزارت حمل و نقل، دریانوردی و ارتباطات همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط