چاووش اوغلو: ترکیه حق خریداری S-400 از کشورهای غیر عضو ناتو را دارد

وزیر امور خارجه ترکیه: دیگر کشورهای عضو ناتو می توانند از کشورهای غیرعضو سلاح خریداری کنند. ما نیز آزادانه صاحب این حق هستیم

چاووش اوغلو:  ترکیه حق خریداری S-400 از کشورهای غیر عضو ناتو را دارد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت، ترکیه حق خریداری سلاح های S-400 از کشورهای غیر عضو ناتو را دارد. 

چاووش اوغلو طی سخنانی خطاب به دانشجویان در دانشگاه روابط بین الملل در مسکو در رابطه با سیستم های دفاع موشکی S-400 که ترکیه از روسیه خرید می کند گفت: "ترکیه عضو ناتو است ولی کشوری مستقل می باشد. دیگر کشورهای عضو این پیمان می توانند از کشورهای غیرعضو سلاح خریداری کنند. ما نیز آزادانه صاحب این حق هستیم." 

چاووش اوغلو افزود، ترکیه سیستم های دفاع موشکی S-400 را در سوریه و دیگر کشورها بکار نخواهد برد. 

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اینکه ترکیه S-400 ها را تنها با هدف امنیت ملی خریداری می کند گفت: "این سیستم ها در عملیات شاخه زیتون و دیگر عملیات های مشابه بکار گرفته نخواهد شد. زیرا از انها فقط برای دفاع از خاکهایمان استفاده خواهیم کرد." خبرهای مرتبط