آغاز بسیج درختکاری در ترکیه با پیشگامی اردوغان

با پیشگامی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بسیج درختکاری آغاز می شود

927868
آغاز بسیج درختکاری در ترکیه با پیشگامی اردوغان

با پیشگامی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بسیج درختکاری آغاز می شود.

نامه ایی که رئیس جمهوری ترکیه تحت عنوان " برای یک ترکیه سرسبزتر " به قلم گرفت ، از سوی وزارت جنگلبانی و آبرسانی کشور به 23 میلیون خانوار فرستاده خواهد شد.

اولین نامه 21 ام ماه مارس روز جهانی جنگل از مجتمع ریاست جمهوری ارسال خواهد گردید.

علاوه بر این جنگل شهری سلطان سیلمان قانونی که همان روز امور ساخت آن به اتمام خواهد رسید، در خلال مراسم روز جهانی جنگل بر روی عموم گشوده خواهد شد.خبرهای مرتبط