تعداد سفرای زن ترک مامور خدمت در خارج از ترکیه

از مجموع 1850 دیپلمات حرفه ای وزارت امور خارجه ترکیه، 630 تن از آنها زن هستند

925647
تعداد سفرای زن ترک مامور خدمت در خارج از ترکیه

بنا بر اعلام وزارت امور خارجه ترکیه شمار زنانی که به عنوان سفیر در سفارتخانه های کشور در سراسر جهان کار می کنند به 51 نفر رسیده است.

ترکیه با داشتن 255 نمایندگی در سراسر جهان یکی از فعالترین شبکه های دیپلماتیک در بین کشورها را داراست که در 51 کشور جهان ترکیه را سفیران زن نمایندگی می کنند.

ترکیه در سال 2012 تنها 22 سفیر زن داشت. تعداد آنها در 5 سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش یافته است.

تعداد سفرای زن در سال 2015 به 32 تن، در سال 2016 به 37 و در سال 2017 به 43 نفر رسید. تعداد پرسنل زن مشغول در خارج و شاغل در سازمان‌های مرکزی نیز همزمان با سیاست خارجی کشور بیشتر شده است.

نقش فعال دیپلمات های زن در ایجاد سیاست خارجی و اجرای آن از اولویت های ترکیه است. تعداد دیپلمات های زن در ترکیه هر سال افزایش می یابد.

از مجموع 1850 دیپلمات حرفه ای وزارت امور خارجه ترکیه، 630 تن از آنها زن، از جمله 4 مدیرکل و 24 معاون مدیرکل هستند. این وزارتخانه 20 مدیرکل و 50 معاون مدیرکل دارد.خبرهای مرتبط