دیدار اسماعیل قهرمان با رئیس مجلس مغولستان

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با رئیس مجلس مغولستان و هیئت همراه وی دیدار کرد

924678
دیدار اسماعیل قهرمان با رئیس مجلس مغولستان

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با " Chinzorig Sodnom " رئیس مجلس مغولستان و هیئت همراه وی دیدار کرد.

در این دیدار ژولیده ساری اراوغلو وزیر کار و بیمه های اجتماعی نیز حضور یافت.

در این دیدار مابین دو کشور قرار داد بیمه های اجتماعی امضا گردید.

این قرار داد حراست از حقوق کارکنان بیمه های اجتماعی و شهروندان دو کشور را شامل می شود.

علاوه بر این بیمه های سالمندی، وفات، تصادف و بیماری های مسلکی را نیز در بر می گیرد.

در این دیدار به محمت اردوغان رئیس 23 امین دورگروه دوستی پارلمنترهای ترکیه و مغولستان،  نشانعالی دولتی مغولستان اعطا گردید.خبرهای مرتبط