قهرمان: قتل عام خوجالی، شرم بشریت است

رییس مجلس ترکیه اعلام کرد: قتلعام خوجالی به عنوان سندی شرم اور در تاریخ بشریت دانسته شده است.

قهرمان: قتل عام خوجالی، شرم بشریت است

اسماعیل قهرمان رئيس مجلس کبیر ملت ترکیه در 26 مین سالروز نسل کشی خوجالی پیامی منتشر کرد. 

در این پیام، قتل عام خوجالی به عنوان سندی شرم اور در تاریخ بشریت دانسته شده است.

در بخشی از این پیام چنین امده است:"با وجود اینكه 26 سال از آن زمان گذشته اما عاملان ان در هیچ دادگاه بین المللی محاکمه نشده اند."

قهرمان یادآور شد که سازمان ملل باید از نقش فعالی در پایان دادن به اشغال سرزمین های قره باغ کوهستانی و دیگر مناطق آذربایجان برخوردار شود.

در روز 26 فوریه 1992، نیروهای ارمنی صدها تن شهروند از مسلمان و آذربایجانی، از جمله زنان و کودکان را در حمله به شهر خوجالی آذربایجان در منطقه قره باغ کوهستانی کشتند و بیش از 1000 تن را نیز به اسارت بردند.خبرهای مرتبط