نشست کاری ترکیه و جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه: قرارداد همکاری امضا شده بین ترکیه و جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا از اهمیت تاریخی برخوردار می باشد

916826
نشست کاری ترکیه و جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا

 

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه ضمن اشاره براینکه، قرارداد همکاری امضا شده بین ترکیه و جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا از اهمیت تاریخی برخوردار می باشد، اظهار داشت، سعی می کنیم با جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا که 30 درصد جمعیت افریقا در این جامعه زندگی کرده و 25 درصد درآمد ملی افریقا را تشکیل می دهد، یک رابطه نهادینه برقرار بکنیم.

زیبکچی طی سخنانی در نشست کاری ترکیه و جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا ابراز داشت، در این نشست که موفقیت آمیز سپری شد، مذاکرات فشرده ای انجام گرفت.

زیبکچی ضمن جلب دقت به اینکه، حجم تجاری ترکیه با کشورهای غرب افریقا 10 برابر افزایش یافته است، گفت، ترکیه خواهان یکپارچگی نهادینه با جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا که در سال 1975 تاسیس یافته است، می باشد. ما می خواهیم که در چهارچوب قرارداد تجارت آزاد و بشکل پایداری با این جامعه همکاری بکنیم.

زیبکچی با اشاره براینکه، در پایان مذاکرات در راستای قرارداد تجارت آزاد با جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا به توافق رسیدیم، گفت، تا پایان سال 2018 گزارشی تهیه کرده و براساس نتایج این گزارش، تصمیم مربوط به امضای قرارداد تجارت آزاد اتخاذ خواهد شد.خبرهای مرتبط