شهادت دو سرباز جنگاور ترکیه در مبارزه با تروریستها

اطلاعیه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه

شهادت دو سرباز جنگاور ترکیه در مبارزه با تروریستها

در نتیجه منفجر شدن بمب های دست ساخت جای سازی شده از سوی تروریستهای منسوب به سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " در شهرستان شمدینلی استان حقاری دو سرباز به شهادت رسیده و یک سرباز نیز مجروح گردید.

ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد : در عملیات نیروهای مسلح ترکیه در تپه چام در مسیر شمال عراق در شهرستان شمدینلی استان حقاری بمب های دست ساخت جای سازی شده از سوی تروریستهای سازمان تجزیه طلب با دستگاه کنترل از راه دور منفجر شد.

در نتیجه این انفجار دو سرباز به شهادت رسیده و یک سرباز نیز مجروح گردید.

در اطلاعیه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه تاکید گردید مبارزه سر سختانه با تمامی سازمانهای تروریستی با قدرتی که از ملت اصیل ترکیه الهام گرفته شده تا ریشه کن سازی کامل تمامی عناصر تروریستی ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط