افزایش سطح همکاری های دو کشور ترکیه و کامرون در عرصه آموزشی

عصمت ییلماز وزیر آموزش ملی ترکیه اعلام کرد که در کشور کامرون یک مرکز آموزش حرفه ای و مراکز آموزش فنی و حرفه ای در زمینه تولیدات نساجی و تکنولوژی های ساخت و ساز تاسیس خواهند کرد

915427
افزایش سطح همکاری های دو کشور ترکیه و کامرون در عرصه آموزشی

عصمت ییلماز وزیر آموزش ملی ترکیه اعلام کرد که در کشور کامرون یک مرکز آموزش حرفه ای و مراکز آموزش فنی و حرفه ای در زمینه تولیدات نساجی و تکنولوژی های ساخت و ساز تاسیس خواهند کرد.

با حضور عصمت ییلماز و Zacharie Perevet وزیر استخدام و آموزش حرفه ای کامرون مراسمی جهت امضای پروتکل اجرای پروژه انتقال فناوری در آموزش حرفه ای برگزار شد.

وزیر آموز ملی ترکیه طی سخنانی در این مراسم، اعلام کرد که به عنوان ترکیه خواهان توسعه روابط در همه زمینه های با کشور کامرون میباشند.

ییلماز گفت: در سال 2002 مابین این دو کشور تفاهمنامه همکاری در عرصه های علمی و فرهنگی امضا شده است. روابط این دو کشور در عرصه آموزش نیز بر پایه این تفاهمنامه به پیش میرود. نزدیک به 500 دانشجوی کامرونی در ترکیه مشغول به تحصیل هستند.

وزیر وزیر استخدام و آموزش حرفه ای کامرون با اشاره به روابط مبتنی بر برادری و دوستی بین دو کشور گفت: با امضای این پروتکل روابط دو کشور به سطح بالاتری ارتقا خواهد یافت. با این پروتکل ترکیه رسما در زمینه حمایت از بخش آموزش و پرورش در کامرون اعلام آمادگی خواهد کرد.خبرهای مرتبط