حمله توپخانه‌ای پ.ک.ک/پ.ی.د به سمت ختای ترکیه

گروه ترویستی پ.ک.ک/پ.ی.د از سمت عفرین به سوی شهرستان‌ کریک‌خان در استان ختای ترکیه 3 گلوله توپ شلیک کرد

حمله توپخانه‌ای پ.ک.ک/پ.ی.د به سمت ختای ترکیه

گروه ترویستی پ.ک.ک/پ.ی.د در عفرین که عملیات شاخه زیتون نیروهای مسلح کشور در آن ادامه دارد، به سوی شهرستان کریک‌خان استان ختای ترکیه سه گلوله توپ پرتاب کرد.

سه گلوله توپ که توسط این گروه تروریستی پرتاب شد، به شهرستان ختای اصابت کرد.

پاسخ متقابل توسط نیروهای مسلح ترکیه به حمله تروریست‌ها داده شد.خبرهای مرتبط