22 تبعه افغانستان در سیواس ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی در استان سیواس 22 تبعه افغانستان را دستگیر کردند

913479
22 تبعه افغانستان در سیواس ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی در استان سیواس ترکیه در ایست بازرسی در مسیر زمینی از این استان به ارزینجان یک دستگاه اتوبوس مسافربری را متوقف و 22 تبعه افغانستان از سرسرنشینان این اتوبوس که به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده‌اند را دستگیر کردند.

راننده اتوبوس مذکور که گفته می شود قاچاقچی انسان بود نیز دستگیر شده است.

این افراد پس از طی مراحل قانونی، به اداره مهاجرت استان سیواس منتقل شدند.خبرهای مرتبط