وزیر امور خارجه ترکیه: با امریکا توافق حاصل کردیم و این بار باید به عهدش وفادار بماند

وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت: حمایت از یک سازمان تروریستی در مقابل سازمان تروریستی دیگر،اشتباهی بزرگ میباشد

912867
وزیر امور خارجه ترکیه: با امریکا توافق حاصل کردیم و این بار باید به عهدش وفادار بماند

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در "پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیت بین المللی" در آلمان، سخنرانی کرده و از ایالات متحده امریکا انتقاد کرد.

چاووش اوغلو ضمن ابراز اینکه تبعیض قائل شدن میان سازمان های تروریستی نادرست میباشد، گفت: "حمایت از یک سازمان تروریستی در مقابل سازمان تروریستی دیگر،اشتباهی بزرگ میباشد."

وی افزود: "در مبارزه با ترور، مصمم میباشیم. تبعیض قائل شدن میان داعش و یا دیگر سازمانهای تروریستی، نادرست میباشد. اشتباه حکومت قبلی در ایالات متحده امریکا، ادامه دارد."

چاووش اوغلو ابراز داشت که حمایت از یک سازمان تروریستی در مقابل سازمان تروریستی دیگر، اشتباهی بزرگ در آینده سوریه محسوب خواهد شد.

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه اظهار داشت: "حامیان طالبان در افغانستان در مقابل روسیه، هم اکنون با طالبان دست به گریبان هستند. برای مخالفت با یک کشور، حمایت از سازمانهای تروریستی، امری بسیار نادرست میباشد. چرا ایالات متحده امریکا از ی پ گ حمایت میکند؟ برای پیروزی و غلبه بر داعش. ولی در رقه دیدیم که چه توافقی میانشان وجود دارد. ی پ گ با واحدهای داعش همراه است و علیه ترکیه به جنگ میپردازند. متفقان ما، با یک چنین افرادی همکاری میکنند. این امر هرگز قابل قبول نیست. همه سازمانهای تروریستی باید نابود شوند. نباید مسائل متفاوتی در خصوص سوریه بر سر میز شرکایمان باشد. در این نقطه با ایالات متحده امریکا طی دیدار رکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا، به توافقی دست یافتیم. بر این باوریم که امریکا این بار باید بر سر عهدش وفادار بماند."خبرهای مرتبط