توسط عملیات عفرین، نه تنها امنیت در ترکیه، بلکه امنیت در اروپا نیز برقرار شد

وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر ترکیه اعلام داشت عملیات شاخه زیتون متناسب با حقوق بین المللی است

توسط عملیات عفرین، نه تنها امنیت در ترکیه، بلکه امنیت در اروپا نیز برقرار شد

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر ترکیه اعلام داشت عملیات شاخه زیتون که از سوی نیروهای مسلح ترکیه در عفرین سوریه انجام میگردد، نه تنها امنیت ترکیه، بلکه امنیت در اروپا را نیز ایجاد کرده است.

عمر چلیک طی جلسه ای مطبوعاتی پس از اجلاس وزرای أمور خارجه غیر رسمی اتحادیه اروپا که در صوفیه پایتخت بلغارستان برگزار گردید، اظهار داشت که در اجلاس مذکور ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص جزئیات عملیات شاخه زیتون، اعلام داشته است که عملیات مذکور، بدون شک با حقوق بین المللی مطابقت دارد.

چلیک ضمن اظهار اینکه تلاشهایی برای ایجاد کوریدور تروریستی در اطراف ترکیه وجود دارد، گفت: "طبیعی تر از واکنش به ایجاد یک کوریدور تروریستی وجود ندارد."

عمر چلیک ضمن اشاره به اینکه فعالیت فعال سازمان تروریستی جدایی طلب پ ک ک در سوریه تحت نام پ ی د / ی پ گ، در گزارشهای اطلاعاتی کشورهای غربی نیز به ارحتی مشاهده میگردد، گفت: "اگر از نظر تناسب عملیات با حقوق بین المللی آن را بررسی کنیم و اگر فعالیتهای بسیاری از کشورهای بزرگ جهان در مناطق مختلف را بررسی نماییم، میتوانیم به راحتی ببینیم که ترکیه به حدی که قابل مقایسه با کشورهای دیگر نمیباشد، در این امر متناسب با حقوق بین المللی رفتار میکند."

وی با اشاره به اینکه سعی میشود این عملیات با برخی "بازیهای مشخص" به شکل عملیاتی علیه ترکها نشان داده شود، اعلام داشت که یک چنین چیزی هرگز حقیقت نداشته و ترکیه دوست کردهای سوریه میباشد.خبرهای مرتبط