دستگیری 33 مهاجر غیرقانونی در کئرکلارائلی ترکیه

نیروهای ژاندامری ترکیه در استان قرقلرایلی 33 تبعه خارجی که قصد سفر غیرقانونی به کشورهای اروپایی داشتند را دستگیر کردند

دستگیری 33 مهاجر غیرقانونی در کئرکلارائلی  ترکیه

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان کئرکلارائلی حین بازرسی در مجاورت گذرگاه مرزی دره‌کوی واقع در شهرستان دمیرکوی این استان 33 تبعه خارجی در دو گروه جداگانه که قصد سفر غیرقانونی به کشورهای اروپایی داشتند را شناسایی و دستگیر کردند.

افراد مذکور که از اتباع کشورهای پاکستان، ایران و سوریه بودند، پس از طی مراحل قانونی به مرکز اداره مهاجرت استان کئرکلارائلی منتقل شدند.خبرهای مرتبط