شهادت دو سرباز جان برکف ترک

نیروهای مسلح ترکیه اعلام داشت، یک سرباز در درگیری واقع در منطقه عفرین سوریه و یک سرباز نیز در نتیجه حمله به کیلیس بشهادت رسیده است

902884
شهادت دو سرباز جان برکف ترک

نیروهای مسلح ترکیه اعلام داشت، یک سرباز در درگیری واقع در منطقه عفرین سوریه و یک سرباز نیز در نتیجه حمله به کیلیس بشهادت رسیده است.

در بیانیه نیروهای مسلح ترکیه چنین گفته شد، در چهارچوب عملیات شاخه زیتون، در 3 ام فوریه سال 2018 یک سرباز قهرمانمان در درگیری با عناصر سازمانهای تروریستی پ ک ک/ کا ج کا/ پ ی د – ی پ گ و داعش و یک سرباز قهرمان دیگرمان در نتیجه حمله همین سازمانها به منطقه مرزی کیلیس بشهادت رسیده اند.خبرهای مرتبط