اظلاعیه نیروهای مسلح ترکیه در پایان سیزدهمین روز از عملیات شاخه زیتون

نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد، در چارچوب عملیات زیتون در منطقه عفرین سوریه، تاکنون 811 تروریست از قدرت عمل ساقط شده است

اظلاعیه نیروهای مسلح ترکیه در پایان سیزدهمین روز از عملیات شاخه زیتون

نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد، در چارچوب عملیات زیتون در منطقه عفرین سوریه، تاکنون 811 تروریست از قدرت عمل ساقط شده است.

در اطلاعیه منتشره از نیروهای مسلح ترکیه در رابطه با آخرین آمار در پایان سیزدهمین روز از عملیات شاخه زیتون اطلاعاتی ارائه شد.

بر اساس این اطلاعیه؛ با 21 تروریست که امروز از قدرت عمل ساقط شده است، شمار تروریست های سازمان تروریستی پ ک ک- ک ج ک -گ ی د - ی پ گ و داعش که از قدرت عمل ساقط شده است به 811 افزایش یافت.

در چارچوب این عملیات 14 موضع متعلق به تروریست ها نیز منهدم گردید.

نیروهای مسلح ترکیه بار دیگر خاطرنشان کرد، عملیات شاخه زیتون با هدف پاکسازی عناصر تروریستی سازمان تروریستی پ ک ک- ک ج ک -گ ی د - ی پ گ و داعش از عفرین و نجات مردم دوست و برادر منطقه از فشار و ظلم تروریست ها در حال انجام است.خبرهای مرتبط