برگزاری نشست کمیته اجرایی صنایع دفاعی ترکیه در کاخ ریاست جمهوری

در نشست کمیته اجرایی صنایع دفاعی ترکیه 55 پروژه ملی و بومی مجموعا به ارزش 9.4 میلیارد دلار مورد ارزیابی قرار گرفت

901082
برگزاری نشست کمیته اجرایی صنایع دفاعی ترکیه در کاخ ریاست جمهوری

در نشست کمیته اجرایی صنایع دفاعی ترکیه 55 پروژه ملی و بومی مجموعا به ارزش 9.4 میلیارد دلار مورد ارزیابی قرار گرفت.

کمیته اجرایی صنایع دفاعی ترکیه روز گذشته به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مجتمع بشتپه در آنکارا تشکیل جلسه داد.

در بیانیه منتشره نهاد ریاست جمهوری در این خصوص ضمن تاکید به اینکه در پی تنظیمات قانونی اولین نشست این کمیته با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شده آمده است، در نشست کمیته اجرایی صنایع دفاعی ترکیه، تصمیمات جدید برای ساخت و تولید تجهیزات پیشرفته ملی و بومی که در عملیات شاخه زیتون به توان نظامی ارتش افزوده است، گرفته شد. همچنین در نشست مذکور در خصوص فعالیت‌های ارتقا و سرمایه‌گذاری برای حمایت، توسعه و توانمندسازی صنایع دفاعی بحث و تبادل نظر شد.  خبرهای مرتبط