اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به مرز سوریه ادامه دارد

کاروان متشکل از 20 تریلی حامل تجهیزات نظامی و خودروی زرهی پرسنل از واحدهای مختلف به کیلیس رسید

اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به مرز سوریه ادامه دارد

اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به مرز سوریه ادامه دارد. 

کاروان متشکل از 20 تریلی حامل تجهیزات نظامی و خودروی زرهی پرسنل از واحدهای مختلف به کیلیس رسید. 

این خودروها تحت تدابیر امنیتی فشرده از مرکز شهر کیلیس عبور کرده  و به سوی خطر مرزی سوریه حرکت کردند. 

این تجهیزات با عنوان نیروی تقویتی به واحدهای مرزی سوریه تحویل داده شدند. 


برچسب ها: ترکیه , کیلیس , سوریه

خبرهای مرتبط