عمر چلیک: عضویت کامل تنها گزینه ترکیه می باشد

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و مذاکره گر ارشد ترکیه اعلام داشت، آنکارا هیچ گزینه ای بغیر از عضویت کامل را قبول نخواهد کرد

892481
عمر چلیک: عضویت کامل تنها گزینه ترکیه می باشد

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و مذاکره گر ارشد ترکیه اعلام داشت، آنکارا هیچ گزینه ای بغیر از عضویت کامل را قبول نخواهد کرد.

چلیک در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اظهار داشت، پیشنهاداتی چون شراکت با امتیاز و مبارزه با تروریزم از طرف ترکیه مورد ارزیابی قرار داده نخواهد شد.

چلیک گفت، اتحادیه اروپا تعهدات خود در راستای یاری مالی 3 میلیون یورویی در قبال موج مهاجرین بسوی غرب را بجای نیاورده است.

عمر چلیک با اشاره براینکه، هیچ علتی برای ادامه دادن این توافق از سوی ترکیه باقی نمانده است، گفت، در مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سرفصل جدیدی باز نشده و در مورد گسترش چهارچوب قرارداد یکپارچگی گمرکات با اتحادیه پیشرفتی قید نشده است.خبرهای مرتبط