گردهمآیی نیهات زیبکچی با سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه با سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردهم آمد

892495
گردهمآیی نیهات زیبکچی با سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه با سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردهم آمد.

در اجلاس مذکور روند به روز رسانی قرارداد اتحاد گمرکی مورد ارزیابی قرار داده شد.

نیهات زیبکچی طی سخنانی قبل از اجلاس اظهار داشت، روند مثبتی سپری شده و پیشرفت سریعی قید گردید.

زیبکچی با تاکید براینکه، ترکیه در زمینه اقتصاد، صنایع و تکنولوژی با زنجیره ارزشهای اتحادیه اروپا یکپارچه می باشد، گفت، ترکیه برغم بافت نامتقارن در قرارداد اتحاد گمرکی، موفقیت بزرگی بدست آورده است.خبرهای مرتبط