دیدار و گفتگوی وزرای اقتصاد ترکیه و سنگال

زیبکچی در وزارت اقتصاد با آمادو با وزیر اقتصاد و دارایی سنگال و هیئت همراه ایشان گردهم آمد

891559
دیدار و گفتگوی وزرای اقتصاد ترکیه و سنگال

 

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام داشت، سال 2018 را از نظر افزایش حجم تجارت بین ترکیه و سنگال و همکاری در دیگر عرصه ها بغیر از بخش پیمانکاری، بعنوان سال بی نهایت مهمی مشاهده می کنم.

زیبکچی در وزارت اقتصاد با آمادو با وزیر اقتصاد و دارایی سنگال و هیئت همراه ایشان گردهم آمد.

زیبکچی با اشاره براینکه، بعنوان وزرای دو کشور ظرف سه هفته گردهم آمده ایم، اظهار داشت، دیدارها در روند آتی نیز ادامه خواهد یافت. محافل اقتصادی دو کشور در چهارچوب اجلاسیه های مقامات اقتصادی دول افریقای غربی، در ماه فوریه مجددا گردهم خواهند آمد.

نیهات زیبکچی با اشاره براینکه، تصور می کنم که روند مذاکرات فشرده مذکور به نتیجه خواهد رسید، گفت، سال 2018 را از نظر افزایش حجم تجارت بین ترکیه و سنگال و همکاری در دیگر عرصه ها بغیر از بخش پیمانکاری، بعنوان سال بی نهایت مهمی مشاهده می کنم.خبرهای مرتبط