امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه‌های بایبورت ترکیه و جوزجان افغانستان

تفاهم‌نامه تبادل استاد و دانشجو موسوم به برنامه تبادل علمی فرهنگی «مولانا» بین دانشگاه بایبورت ترکیه و دانشگاه جوزجان افغانستان امضا شد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه‌های بایبورت ترکیه و جوزجان افغانستان

تفاهم‌نامه تبادل استاد و دانشجو موسوم به برنامه تبادل علمی فرهنگی «مولانا» بین دانشگاه بایبورت ترکیه و دانشگاه جوزجان افغانستان به امضا رسید.

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط دانشگاه بایبورت، پروفسور مسعود حق‌بین، رئیس دانشگاه جوزجان واقع در مزار شریف افغانستان و هیئت همراه وی به بایبورت آمده‌اند.

حق‌بین و هیئت همراه او از دانشگاه بایبورت بازدید و مورد استقبال پروفسور سلجوق جوشکون، رئیس دانشگاه بایبورت قرار گرفتند.

پس از آن تفاهم‌نامه برنامه تبادل علمی فرهنگی «مولانا» بین دانشگاه بایبورت ترکیه و دانشگاه جوزجان افغانستان به امضا رسید.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط