پیام اردوغان به مناسبت روز روزنامه نگار در ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که ترکیه در بین کشورهای پیشروی جهان در عرصه آزادی مطبوعات، استفاده از جدیدترین تکنولوژی های ارتباطی، رسانه های اجتماعی و روزنامه نگاری اینترنتی جای گرفته است

884833
پیام اردوغان به مناسبت روز روزنامه نگار در ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که ترکیه در بین کشورهای پیشروی جهان در عرصه آزادی مطبوعات، استفاده از جدیدترین تکنولوژی های ارتباطی، رسانه های اجتماعی و روزنامه نگاری اینترنتی جای گرفته است.

اردوغان در پیامی به مناسبت دهم ژانویه روز روزنامه نگار در ترکیه اعلام کرد: در طول حیات سیاسی ام به رغم آسیب هایی که گهگاه از رسانه ها دیدم، در راه آزادی بیان کسانی که صدای متفاوت و فرهنگ متفاوت داشتند، مبارزه کرده و خواهم کرد.

رئیس جمهوری ترکیه در پیام خود گفت: فراهم کردن امکان دریافت اخبار سریع، صحیح و بی طرف برای جامعه و افکار عمومی، یکی از ویژگی های بارز کشورهای دموکراتیک است.

اردوغان افزود: پوشش رویدادها توسط نهادهای رسانه ای و ارائه بدون محدودیت آخرین اخبار مربوط به چهارگوشه جهان به مردم کشورمان در جای جای این مرز و بوم، لازمه دموکراسی است.

رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به اینکه روزنامه نگاری تنها ارائه خبر نبوده و در عین حال تفسیر رویدادها نیز میباشد گفت: ولی متاسفانه برخی با سوء استفاده از حساسیت ما در خصوص آزادی عقیده، با توسل به دزانفورماسیون و اخبار دستکاری شده درصدد خدشه دار ساختن برادری ملت و یکپارچگی دولت کشورمان بر می آیند. امیدوارم با تفکیک کسانی که هدفشان تنها روزنامه نگاری است و کسانی که از خبرسازی به عنوان یک ابزار استفاده میکنند، نهادهای رسانه ای مان خواهند توانست عملکرد اصیلی همانند آنچه که در کشورهای پیشرفته وجود دارد، از خود نشان داده و نقش مهمی در افزایش سطح استانداردهای کشور، توسعه و قدرتمند تر شدن این کشور ایفا کنند.  خبرهای مرتبط